1

 strana 2


Kto používa program môže si pozrieť danú lokalitu

kliknutím na ikonku pri odkaze. Daná lokalita sa Vám potom ukáže priamo na glóbuse.