Úvod do Carcassonne

    Carcassonne je mesto ležiace na juhu Francúzka, v provincii Aude, ležiace pri diaľnici medzi Montpellier a Toulouse a vraví sa o ňom, že je najzachovalejším stredovekým mestom v Európe. Pre návštevníkov tohto starobylého mesta je určite najzaujímavejšia opevnená časť mesta, ktorá leží na kopci po pravej strane rieky Aude. Táto stredoveká pevnosť je vidieť už z diaľky. Celá pevnosť je obohnaná dvojitými hradbami a napočítate tu celkom 52 veží. v tejto časti mesta sa tiež nachádzajú aj katedrála a hrad. Ulice sú úzke, plné obchodíkov zo suvenírmi, reštauráciami, kaviarničkami a hlavne turistami. Od roku 1997 je Carcassonne zaradené do zoznamu kultúrnych pamiatok organizácia UNESCO.

 

Z histórie mesta Carcassonne

    V 6. storočí p.n.l. sa na malom návrší nad riečkou Aude usadili iberskí Kelti. Ich nadvláda nemala dlhé trvanie, pretože už o 3 storočia neskôr sa na tomto strategickom mieste usadil iný keltský kmeň (fr. Les Volces-Tectosages) a založil tu gálske oppidum. Toto oppidum bolo nazývané neskôr Rimanmi Colonia Julia Carcaso.

Roku 122 p.n.l. dobyli túto oblasť Rimania a opevnenie niekdajšieho oppida vylepšili. Sťahovanie národov ich prinútilo k tomu, aby v úpravách pokračovali, v 3. storočí n.l. okruh hradieb zosilnili a pristavali niekoľko veží. Podstatná časť tohto opevnenia sa zachovala do dnešnej doby a tvorí vnútorný prstenec hradieb. Okruh pozostáva z 30 veží gálsko – rímskeho typu s veľkými oknami, aby bol uľahčený boj oštepmi.

Rimania ovládali región okolo Carcassonne až do polovice 5. storočia, potom padlo mesto do rúk západných Gótov. Hradné mesto zostalo v ich rukách až do roku 725 napriek tomu, že sa ich Chlodvig I. pokúšal v roku 509 neúspešne dobyť. V 8. storočí mesto obsadili Arabi, ale franský kráľ Pipin Krátky ich s pomocou západogotických kmeňov roku 759 zapudil a Carcassonne sa stalo franským lénom. Po smrti Karla Veľkého sa začalo s delením Franskej ríše. Mesto pripadlo Dynastii Trencavelov, za ktorých vlády (1082-1209) dosiahlo nebývalého rozkvetu. Gróf z Trencavelu nechal postaviť na najvyššom miesto pahorku uprostred hradného mesta opevnený zámok. Od ostatného opevnenia bol oddelený suchou priekopou a chránený 5 vežami. Prístupu bránia 2 padacie mreže a okovaná brána, ktorú museli kvôli znemožneniu zrady obsluhovať aspoň 2 osoby.

 

Ako prišlo mesto k svojmu menu

    O vzniku mena Carcassone sa zachovalo niekoľko legiend. Tá prvá neznie tak romanticky, ale o to je asi pravdepodobnejšia. Prvé obydlia na mieste dnešného Carcassone založili Kelti. Z ich jazyka pochádza názov Carcaso. V stredoveku väčšina obyvateľstva nevedelo čítať a písať a tak si dôležité dokumenty nechávali spisovať pisármi. A pretože boli platení od dĺžky slova, sem tam si pridali nejaké to písmenko navyše, aby si privyrobili. A tak sa z Carcaso behom nasledujúcich storočí stalo Carcassonne.

Iná legenda znie viac zaujímavo. Podľa povesti obliehal Carcassonne už piatym rokom Karol Veľký. Mestu pomaly dochádzali zásoby a obyvateľom nezostávalo nič iné, než sa onedlho vzdať. Hradná pani bola žena saracénskeho kráľa Balaacka, Carcas.

Aby hrad zachránila, uchýlila sa k ľsti. Z posledných zásob nechala vykŕmiť prasa a keď bolo dostatočne tlsté, zhodila ho z hradieb priamo pred Karla Veľkého. Obliehatelia boli už sami na hranici vyčerpania a tak si pri pohľade na vykŕmené zviera mysleli, že na hrade musí  byť jedla viac než dosť. Zničene sa teda obrátili na cestu k domovu. Rozradostená týmto úspechom nechala Madam Carcas znieť všetky mestské zvony. Karlovo vojsko si na odchode iba povzdychlo Madam Carcas sonnes, čo znamená Madam Carcas zvoní. A tak prišlo Carcassonne k svojmu menu.

 

Základná hra - rok vydania 2001

   Juhofrancúzske mesto Carcassonne je povestné svojim jedinečným opevnením, ktoré sa vyvíjalo od rímskych dôb až po časy rytierov. Hráči sa vydávajú so svojou družinou na cesty a lúky, do miest a kláštorov, aby hľadali šťastie okolo Carcassonne. Vzhľad krajiny je v ich rukách a strategické rozmiestnenie družiny, či už sedliakov, lupičov, mníchov alebo rytierov, určuje cestu k úspechu. Hráči vykladajú jeden po druhom karty s motívom krajiny. Vznikajú cesty, mestá, lúky a kláštory, na ktoré môžu hráči umiestniť svoje figúrky, aby zbierali body. Body sa započítavajú ako v priebehu hry, tak na jej konci, a preto je víťaz známy a po konečnom sčítaní. Tak ako je juhofrancúzske mesto Carcassonne povestné svojim jedinečným opevnením, tak sa hra Carcassonne stáva povestnou svojou úspešnosťou.

 

Rozšírenie I. - rok vydania 2002

    Obsahuje 18 stavebných kariet, 8 figúriek pre šiesteho hráča, 6 bodových kartičiek, 6 veľkých figúriek družiníků. Medzi nové kartičky patrí hlavne katedrála a hostinec. Hlavný prínos prináša možnosť zapojiť šiesteho hráča !

 

 

 

Rozšírenie II. Kupci a stavitelia - rok vydania 2003

    Obsahuje 24 nových kartičiek krajiny, 20 kartičiek tovaru, 6 prasiatok, 6 staviteľov, plátené vrecúško.

 

 

 

Rozšírenie III. Princezná a drak - rok vydania 2005

 Sada obsahuje 30 nových kariet krajiny, figúrky draka a víly.  Drak do hry vnáša napätie až do samotného ukončenia. Môže lietať nad poliami, cestami, mestami a kláštormi. Len jeho prítomnosť budí u sedliakov, rytierov a zlodejov hrôzu, ktorí sa potom bezhlavo utiekajú k svojmu pánovi. Ďalším nebezpečenstvom je princezná. Je tak krásna, že každý rytier stratí srdce a namiesto plnenia svojich povinností v meste s ňou radšej utečie. Pravým opakom je figúrka víly, ktorá dokáže ochrániť nielen pred drakom ale aj pred princeznou. Ďalej pribudli kartičky s tunelmi, sopkami a kláštorom v meste.